Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Når du Kontakter Rengøringscentret A/S, kommer du i direkte kontakt med kundeservice.

Kundeservice er altid klar til at hjælpe, rådgive og vejlede dig i forbindelse med dit indkøb.

Du kan kontakte kundeservice via telefon og mail:

Tlf: 38874950

E-mail: mail@r-c.dk

Levering

Leveringstid 2-3 dage

Leveringsomkostninger

Der pålægges en fragtomkostning på 249,- kr eks. moms ved levering af ordrer der udgør et nettobeløb på under 2.500,- kr. eks. moms.

Returnering af varer

Returnering af varer accepteres kun ved forudgående aftale med Rengøringscentret A/S

Rengøringscentret A/S tager ikke varer retur, hvor faktureringsdatoen er overskredet med mere end 1 måned. Rengøringscentret A/S beregner 20% af varens pris såfremt varen skal tages retur. Aftales der mellem parterne at varer tages retur og det er forbundet med fragtomkostninger står køber for at dække disse.

Reklamation

Reklamation skal ske inden 2 dage. Varer tages ikke retur uden forudgående aftale med Rengøringscentret A/S. Accepterer Rengøringscentret A/S at tage varer retur skal disse fremsendes i ubrudt emballage.

Køber er forpligtet til at undersøge den købte vare straks ved modtagelsen. Konstateres der mangler skal der straks reklameres skriftligt til Rengøringscentret A/S. Varer der returneres til sælger med henblik på mangeludbedring skal fremsendes for købers regning, og sælger skal betale for returnering af varer til køber.

Tilbudsgivning

Alle tilbud udstedt af Rengøringscentret A/S er gældende i 14 dage med mindre andet er anført i det afleverede tilbud.

Priser

Alle ordrer optages til de på leveringsdagen gældende priser. Alle priser er angivet eks. moms og emballageafgift. Sælger forbeholder sig retten til uden varsel at ændre priserne som følge af prisstigninger på råvarer, emballage, skatter og afgifter eller andre ting der måtte danne grundlag for ændring i omkostningsniveauet.

Betaling

Betalingsbetingelserne aftales med konsulenten der er tilknyttet køber. Overskrides den aftalte betalingsfrist er køber forpligtet til at betale morarente med 5% pro anno fra udløbet af kredittiden og til betalingen registreres. Rengøringscentret A/S forbeholder sig samtidig retten til ikke at udlevere bestilte varer indtil købers forfaldne beløb er registreret.

Ansvarsbegrænsning

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler og kan ikke tilpligtes at yde yderligere omlevering eller anden afhælpning, erstatning eller godtgørelse af nogen art. Dette er også gældende ved indirekte tab, avancetab eller følgeskader hos køber eller tredjemand.